Orde van dienst

De erediensten verlopen volgens de orde van Kampen 1975. We maken gebruik van de Herziene Statenvertaling (HSV) en van het Gereformeerd Kerkboek uitgave 1984/5 met daarin 150 berijmde Psalmen en 41 Gezangen, de belijdenisgeschriften, de orden van dienst en de liturgische formulieren. Het lezen van de tien geboden heeft in de morgendienst een vaste plaats. In de middagdienst wordt de Apostolische Geloofsbelijdenis gelezen dan wel gezongen, of de belijdenis van Nicea gelezen.

In de regel wordt één keer per zondag Gods Woord verkondigd aan de hand van de Heidelbergse Catechismus.

Locatie van diensten

Omdat we één gemeente zijn met Ede en Amersfoort, worden de avondmaalsdiensten en andere bijzondere diensten gezamenlijk gevierd. Deze gezamenlijke diensten worden in Dorpshuis 'De Stuw' in Hoevelaken gehouden.

Adres: Dorpshuis De Stuw, De Brink 10, Hoevelaken

Videodiensten

In sommige diensten, wordt er live meegekeken met een dienst in De Stuw.

Komende weken

Datum Tijd Voorganger Bijzonderheden
27 juni 2021 10:00 br. F. van Pijkeren preeklezen
16:30 br. F. Huijgen preeklezen
4 juli 2021 10:00 br. C.F. van Mill preeklezen
16:30 br. G.R.M. Kolkman preeklezen
11 juli 2021 10:00 preeklezen
16:30 br. F. van Pijkeren preeklezen