Orde van dienst

De erediensten verlopen volgens de orde van Kampen 1975. We maken gebruik van de NBG-vertaling 1951 en van het Gereformeerd Kerkboek uitgave 1984/5 met daarin 150 berijmde Psalmen en 41 Gezangen, de belijdenisgeschriften, de orden van dienst en de liturgische formulieren. Het lezen van de tien geboden heeft in de morgendienst een vaste plaats. In de middagdienst wordt de Apostolische Geloofsbelijdenis gelezen dan wel gezongen, of de belijdenis van Nicea gelezen.

In de regel wordt één keer per zondag Gods Woord verkondigd aan de hand van de Heidelbergse Catechismus.

Locatie van diensten

Omdat we één gemeente zijn met Ede en Amersfoort, worden de avondmaalsdiensten en andere bijzondere diensten gezamenlijk gevierd. Deze gezamenlijke diensten worden in Dorpshuis 'De Stuw' in Hoevelaken gehouden.

Adres: Dorpshuis De Stuw, De Brink 10, Hoevelaken

Komende weken

Datum Tijd Voorganger Bijzonderheden
29 maart 2020 10:00 - Geen dienst
16:30 - Geen dienst
5 april 2020 10:00 - Geen dienst
16:30 - Geen dienst
10 april 2020 19:30 br. C.F. van Mill Goede vrijdag
12 april 2020 10:00 br. F. Huijgen Pasen
16:30 br. C.F. van Mill Pasen
19 april 2020 10:00 br. A.D.J-H.R. Kolkman preeklezen
16:30 br. A. van Pijkeren preeklezen
26 april 2020 10:00 kand. A. Jongeneel
16:30 br. F. Huijgen preeklezen
3 mei 2020 10:00 br. J. de Voogd preeklezen
16:30 br. F. van Pijkeren preeklezen
10 mei 2020 10:00 br. J.P.C. Vreugdenhil preeklezen
16:30 ds. J.R. Visser belijdenisdienst