Orde van dienst

De erediensten verlopen volgens de orde van Kampen 1975. We maken gebruik van de Herziene Statenvertaling (HSV) en van het Gereformeerd Kerkboek uitgave 1984/5 met daarin 150 berijmde Psalmen en 41 Gezangen, de belijdenisgeschriften, de orden van dienst en de liturgische formulieren. Het lezen van de tien geboden heeft in de morgendienst een vaste plaats. In de middagdienst wordt de Apostolische Geloofsbelijdenis gelezen dan wel gezongen, of de belijdenis van Nicea gelezen.

In de regel wordt één keer per zondag Gods Woord verkondigd aan de hand van de Heidelbergse Catechismus.

Locatie van diensten

Omdat we één gemeente zijn met Ede en Amersfoort, worden de avondmaalsdiensten en andere bijzondere diensten gezamenlijk gevierd. Deze gezamenlijke diensten worden in Dorpshuis 'De Stuw' in Hoevelaken gehouden.

Adres: Dorpshuis De Stuw, De Brink 10, Hoevelaken

Videodiensten

In sommige diensten, wordt er live meegekeken met een dienst in De Stuw te Hoevelaken (VDS) of gebouw Elim te Ede (VDE).

Komende weken

Datum Tijd Voorganger Bijzonderheden
5 december 2021 10:00 ds. J.R. Visser VDA
15:30 br. C.F. van Mill
12 december 2021 10:00 ds. J.R. Visser VDE
15:30 br. F. Huijgen HC Zondag 47
19 december 2021 10:00 br. A.D.J-H.R. Kolkman
15:30 Preeklezer HC Zondag 48
25 december 2021 10:00 ds. J.R. Visser Eerste Kerstdag
26 december 2021 10:00 ds. J.R. Visser VDA
16:30 br. C.F. van Mill
31 december 2021 19:30 ds. J.R. Visser VDE
2 januari 2022 10:00 ds. J.R. Visser
16:30 Ds. H. Drost HC Zondag 49