Orde van dienst

De erediensten verlopen volgens de orde van Kampen 1975. We maken gebruik van de NBG-vertaling 1951 en van het Gereformeerd Kerkboek uitgave 1984/5 met daarin 150 berijmde Psalmen en 41 Gezangen, de belijdenisgeschriften, de orden van dienst en de liturgische formulieren. Het lezen van de tien geboden heeft in de morgendienst een vaste plaats. In de middagdienst wordt de Apostolische Geloofsbelijdenis gelezen dan wel gezongen, of de belijdenis van Nicea gelezen.

In de regel wordt één keer per zondag Gods Woord verkondigd aan de hand van de Heidelbergse Catechismus.

Locatie van diensten

Omdat we één gemeente zijn met Ede en Amersfoort, worden de avondmaalsdiensten en andere bijzondere diensten gezamenlijk gevierd. Deze gezamenlijke diensten worden in Dorpshuis 'De Stuw' in Hoevelaken gehouden.

Adres: Dorpshuis De Stuw, De Brink 10, Hoevelaken

Komende weken

Datum Tijd Voorganger Bijzonderheden
15 december 2019 10:00 br. C.F. van Mill preeklezen
16:30 br. G.R.M. Kolkman preeklezen
22 december 2019 10:00 ds. J.R. Visser Bevestiging ambtsdragers - Gezamenlijk in De Stuw
16:30 br. A.P. Bolt preeklezen
25 december 2019 10:00 br. J.H. Kolkman preeklezen
16:30 br. G.R.M. Kolkman preeklezen
29 december 2019 10:00 proponent A. Jongeneel
16:30 br. F. Huijgen preeklezen
31 december 2019 19:30 br. J.H. Kolkman Oudjaarsdienst
5 januari 2020 10:00 ds. L. Heres
16:30 br. T. Lawerman preeklezen
12 januari 2020 10:00 br. C.F. van Mill preeklezen
16:30 kand. A. Jongeneel
19 januari 2020 10:00 br. F. Huijgen preeklezen
16:30 br. F. van Pijkeren preeklezen
26 januari 2020 10:00 br. A.D.J-H.R. Kolkman preeklezen
16:30 br. J.H. Kolkman preeklezen
2 februari 2020 10:00 Preeklezer preeklezen
16:30 ds. J.R. Visser voorber Heilig Avondmaal