Orde van dienst

De erediensten verlopen volgens de orde van Kampen 1975. We maken gebruik van de Herziene Statenvertaling (HSV) en van het Gereformeerd Kerkboek uitgave 1984/5 met daarin 150 berijmde Psalmen en 41 Gezangen, de belijdenisgeschriften, de orden van dienst en de liturgische formulieren. Het lezen van de tien geboden heeft in de morgendienst een vaste plaats. In de middagdienst wordt de Apostolische Geloofsbelijdenis gelezen dan wel gezongen, of de belijdenis van Nicea gelezen.

In de regel wordt één keer per zondag Gods Woord verkondigd aan de hand van de Heidelbergse Catechismus.

Locatie van diensten

Omdat we één gemeente zijn met Ede en Amersfoort, worden de avondmaalsdiensten en andere bijzondere diensten gezamenlijk gevierd. Deze gezamenlijke diensten worden in Dorpshuis 'De Stuw' in Hoevelaken gehouden.

Adres: Dorpshuis De Stuw, De Brink 10, Hoevelaken

Komende weken

Datum Tijd Voorganger Bijzonderheden
1 november 2020 10:00 br. G.R.M. Kolkman
16:30 br. A.D.J-H.R. Kolkman
4 november 2020 19:30 br. C.F. van Mill
Dankdag
8 november 2020 10:00 br. F. Huijgen
16:30 Preeklezer
22 november 2020 10:00 br. C.F. van Mill
16:30 br. G.R.M. Kolkman
29 november 2020 10:00 br. F. Huijgen
16:30 br. J.P.C. Vreugdenhil
6 december 2020 10:00 br. A.D.J-H.R. Kolkman
16:30 br. F. van Pijkeren
13 december 2020 10:00 br. G.R.M. Kolkman
16:30 br. A.P. Bolt